Dịch Vụ

The Nine Tower

Dự án: The Nine Tower

Chủ đầu tư: GP.INVEST – Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu

Địa chỉ: Số 09 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng mục: Ống luồn dây

Related Posts

Để lại 1 bình luật