VBEC15W6500K – Đèn LED Bulb trụ Eco 15W VONTA, ánh sáng trắng

120.000 

VBEC20W6500K – Đèn LED Bulb trụ Eco 20W VONTA, ánh sáng trắng

150.000 

VBEC30W6500K – Đèn LED Bulb trụ Eco 30W VONTA, ánh sáng trắng

205.000 

VBEC40W6500K – Đèn LED Bulb trụ Eco 40W VONTA, ánh sáng trắng

270.000 

ĐÈN CHANH TRANG TRÍ 4 MÀU VB3W

29.500 32.000 

ĐÈN CHANH TRANG TRÍ 8 MÀU VC1.5W

14.750 

MSP VR-T3/50W ĐÈN LED BULD TRỤ

430.000 

MSP VR-T3/40W ĐÈN LED BULD TRỤ

320.000 

MSP VR-T3/30W ĐÈN LED BULD TRỤ

250.000 

MSP VR-T3/20W ĐÈN LED BULD TRỤ

165.000 

MSP VR-T3/15W ĐÈN LED BULD TRỤ

145.000 

MSP VR-T3/10W ĐÈN LED BULD TRỤ

105.000