Dịch Vụ

FLC Tropical City

Dự án: FLC Tropical Cỉty

Chủ đầu tư: FLC Group

Địa chỉ: Phường Cao Xanh – Hà Khánh – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

Hạng mục: Ống luồn dây, thiết bị điện

Related Posts

Để lại 1 bình luật