MSP WH768-3A Bộ công tắc ba 2 chiều 16A

125.840 

MSP WH768-1B Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A

53.240 

MSP WH768-1A Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A

61.710 

MSP WH768-2A Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A

93.170 

MSP WH768-2B Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A

77.440 

MSP WH768-3B Bộ công tắc ba 1 chiều 16A

104.060 

MSP WH768-CM Bộ chiết áp đèn

251.680 

MSP WH768-5P Bộ thiết bị ổ cắm 2 chấu + 1 ổ cắm đa năng

131.890 

MSP WH768-4P Bộ ổ cắm đôi 2 chấu

81.070 

MSP WH768-TV-TEL Bộ ổ cắm TV + điện thoại

158.510 

MSP WH768-TV-PC Bộ ổ cắm TV + Máy tính

203.280 

MSP WH768-13M-2USB Bộ thiết bị 1 ổ cắm 3 chấu có công tắc + 2 ổ cắm usb

653.400