BỘ CÔNG TẮC BA 2 CHIỀU 16A MSP WH768-3A

125.840 

BỘ CÔNG TẮC ĐƠN 1 CHIỀU 16A MSP WH768-1B

53.240 

BỘ CÔNG TẮC ĐIỆN ĐƠN 2 CHIỀU 16A MSP WH768-1A

61.710 

BỘ CÔNG TẮC ĐIỆN ĐÔI 2 CHIỀU 16A MSP WH768-2A

93.170 

BỘ CÔNG TẮC ĐIỆN ĐÔI 1 CHIỀU 16A MSP WH768-2B

77.440 

BỘ CÔNG TẮC ĐIỆN BA 1 CHIỀU MSP WH768-3B

104.060 

BỘ CHIẾT ÁP ĐÈN MSP WH768-CM

251.680 

BỘ THIẾT BỊ Ổ CẮM 2 CHẤU+1 Ổ CẮM 3 CHẤU ĐA NĂNG MSP WH768-5P

131.890 

BỘ Ổ CẮM ĐÔI 2 CHẤU MSP WH768-4P

81.070 

BỘ Ổ CẮM TV+ĐIỆN THOẠI MSP WH768-TV-TEL

158.510 

BỘ Ổ CẮM TV + MÁY TÍNH MSP WH768-TV-PC

203.280 

BỘ THIẾT BỊ 1 Ổ CẮM 3 CHẤU CÓ CÔNG TẮC + 2 Ổ CẮM USB MSP WH768-13M-2USB

653.400