Ổ cắm 2

Ổ cắm dây kéo dài 05VOCKDUSBD2

Ổ cắm dây kéo dài 05VOCKDUSBT1