ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN TRÒN SIÊU MỎNG

120.000 205.500 

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN SIÊU SÁNG

131.500 157.500 

VDLG12W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 2 MÀU 12W

265.000 

VDLGH12W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 2 MÀU 12W

320.000 

VDLSVH12W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN BẠC CAO CẤP 12W

315.000 

VDLSV12W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN BẠC 12W

260.000 

VDLG8W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 2 MÀU 8W

190.000 

VDLG6W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 2 MÀU 6W

165.000 

VDL3CG9W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 3 MÀU 9W

240.000 

VDL3CG7W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 3 MÀU 7W

185.000 

VDL3CG5W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 3 MÀU 5W

155.000 

VDL903CSV9W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT 3 MÀU VIỀN BẠC 9W

230.000