VDLG12W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 2 MÀU 12W

265.000 

VDL3CG9W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 3 MÀU 9W

240.000 

VDL3CG7W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 3 MÀU 7W

185.000 

VDL3CG5W – ĐÈN LED ÂM TRẦN DOWNLIGHT VIỀN VÀNG 3 MÀU 5W

155.000