Đầu nối chuyển đổi đa năng có USB

Đầu nối đa năng xoay

Đầu nối đăng vuông 05VDNVT1

Đầu nối đăng vuông 05VDNVT2