Dịch Vụ

Lạc Hồng Lotus khu Ngoại Giao Đoàn

Dự án: Lạc Hồng Lotus khu Ngoại Giao Đoàn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lạc Hồng

Địa chỉ: Khu ngoại giao đoàn, Từ Liêm, Hà Nội

Hạng mục: Ống luồn dây, thiết bị điện

Related Posts

Để lại 1 bình luật