Dịch Vụ

FLC Luxury Resort Vĩnh Phúc

Dự án: FLC Luxury Resort Vĩnh Phúc

Chủ đầu tư: Tập đoàn FLC Group

Địa chỉ: Khu Trũng, đường 2C cũ, quốc lộ 13 Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Hạng mục: Ống luồn dây, thiết bị điện

Related Posts

Để lại 1 bình luật