Tin Tức

Hoàn thành các quy định về thị trường bán buôn điện

Tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết, Bộ Công Thương đã thành lập tổ công tác xây dựng các quy định của thị trường chính thức của Việt Nam về bán buôn điện cạnh tranh và dự kiến từ tháng 7/2016 đến 6/2017, Cục sẽ hoàn thành các quy định về thị trường bán buôn điện cạnh tranh để trình các cấp có thẩm quyền ban hành. Đây là tài liệu quan trọng để vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Cũng theo ông Tuấn, song song với đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị tham gia thị trường xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin để đảm bảo cho việc vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức từ năm 2019 theo lộ trình mà Thủ tướng Chính phủ quy định.

Theo đại diện đơn vị tư vấn IES/SWA (Australia), điều kiện tiên quyết để vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức từ năm 2019 là hệ thống văn bản pháp lý phải được hoàn thiện; trong đó có các quy định vận hành, phân bổ hợp đồng, cơ chế bù chéo, định giá, thanh toán, cung cấp thông tin, kiểm toán độc lập…

Về nhân lực, Bộ Công Thương cũng đã ban hành kế hoạch tổng thể để phát triển nhân lực cho thị trường điện, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tổng Công ty điện lực, các Tổng công ty phát điện xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng đơn vị để đảm bảo đủ đội ngũ cán bộ vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức từ năm 2019…

Trong năm 2016, Bộ Công Thương đã tiến hành vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm bước 1. Theo lộ trình này, các Tổng Công ty điện lực bước đầu làm quen với cách xác định mua và bán điện trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Trong 6 tháng qua, Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho các Tổng Công ty một số hợp đồng mua bán điện để các Tổng Công ty bước đầu thực hiện nhiệm vụ mua buôn trên thị trường điện cạnh tranh.

Hàng tháng, Bộ Công Thương đều thực hiện những cuộc họp xem xét rút kinh nghiệm và hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong khi triển khai thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Ngoài ra, các đơn vị tham gia thị trường cần nâng cấp hạ tầng công nghệ hiện đại như chu kỳ điều độ, nâng cấp mô hình mô phỏng, các trang bị hệ thống cần thiết để vận hành thị trường và đào tạo nhân lực thực hiện.

Về vấn đề này, ông Tuấn cho biết, Cục Điều tiết điện lực đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công Thương để xây dựng quy định thị trường điện đúng lộ trình và thuê tư vấn giúp nghiên cứu xây dựng thiết kế về cơ sở hạ tầng cho thị trường điện.

MC (ST).

Để lại 1 bình luật