Bộ 1 công tắc 1 chiều size S + 1 chiết áp quạt 400VA – V04

Bộ 1 công tắc 16A, 1 đèn báo đỏ, 1 ổ cắm 2 chấu 16A – V04

Bộ 1 công tắc chuông size M 16A- V04