Tuyên Quang

Nhà phân phối Đại Dương – Tuyên Quang
 Địa chỉ : Số 244, đường Phạm Văn Đồng, tổ 3, phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang
 Điện thoại : 01666800969
 Email : Ledaiduong9150@gmail.com