Hưng Yên

Nhà phân phối An Thịnh Phát
 Địa chỉ : thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
 Điện thoại : 0983724109
 Email : anthinhphat.co.ltd2009@gmail.com
Nhà Phân Phối Việt Anh
 Địa chỉ: Đình làng Xuân Điểm, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.
Điện Thoại: 0981556468