Hưng Yên

Nhà phân phối Nhật Dương – Hưng Yên
 Địa chỉ : Đội 2, An Chiểu II, xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
 Điện thoại : 01299176860
 Email : hoangquochuy2023@gmail.com