Hà Tĩnh

1. Nhà phân phối Diệu Linh – Hà Tĩnh
 Địa chỉ : Xóm Lộc Ân, xã Thạch Lưu, H Thạch Hà, Hà Tĩnh
 Điện thoại : 0915980623
 Email : Hungnvht@gmail.com
2. Nhà phân phối Tường Thúy
 Địa chỉ : Thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 Điện thoại : 0936384647
 Email :