Thừa Thiên Huế

Nhà phân phối Biển Sáng
 Địa chỉ : 16 Phùng Hưng, phường Thuận Hòa,TP Huế, Thừa Thiên Huế
 Điện thoại : 0905 530 069
 Email :