Khánh Hòa

Nhà phân phối Thùy Lâm
 Địa chỉ : 168 Hương lộ 45, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
 Điện thoại : 0946449161
 Email :