Hải Phòng

Nhà phân phối Nhật Minh
 Địa chỉ : An Lợi, An Lư huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
 Điện thoại : 091.6879.686