Lào Cai

Nhà phân phối Hoài Lan
 Địa chỉ : Số 400 Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, TP Lào Cai
 Email : dai0975058611@gmail.com