Cao Bằng

Trung tâm điện máy Tuấn Thủy
 Địa chỉ : Số 065 tổ 17 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng,
 Điện thoại : 0919528656
 Email : nanasusu1217@gmail.com