Hải Dương

Nhà phân phối Quỳnh Như
 Địa chỉ : Phố Thuần Mỹ, Khu CN Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng,TP Hải Dương
 Điện thoại : 0911103551
 Email :hiepnguyenhd91@gmail.com