Hải Dương

Nhà phân phối Trần Minh Khánh
 Địa chỉ : Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.Số nhà
 Điện thoại : 0966986368
 Email :binhminhthietbidien2015@gmail.com

Nhà phân phối Viễn Đông
 Địa chỉ : Số nhà 110 Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 Điện thoại : 0948127323