Thái Bình

Nhà phân phối An Khang-Kiến Xương, Thái Bình
 Địa chỉ : Thôn 5, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 Điện thoại : 0986208298
 Email : nqluc83@gmail.com