Hòa Bình

Nhà phân phối Minh Hoàng
 Địa chỉ : SN tổ 14 phường Thái Bình, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.
 Điện thoại : 096 8106162
 Email : thietbiminhhoanghb@gmail.com