Lạng Sơn

Thành Chanh

 Địa chỉ : Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

 Điện thoại : 0974826584

 Email : camthuhai10061987@gmail.com