Bình Định

Nhà phân phối Điện A9
 Địa chỉ : Từ kho nhà máy đến thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn,huyện Tuy Phước, Bình Định
 Điện thoại : 0935621841