Hà Nam

Nhà phân phối Tiến Phát
 Địa chỉ : Km2, QL21A, Liêm Chung, TP Phủ Lý, Hà Nam
 Điện thoại : 0917868184