Vũng Tàu

Nhà phân phối Mai Trâm
 Địa chỉ : 22A, Khu phố Tân Long, TT Long Điền, Huyện Long điền, Bà Rịa Vũng Tàu
 Điện thoại : 0924515501