Sơn La

Nhà phân phối Thiên Vũ
 Địa chỉ : 234 Lê Duẩn, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
 Điện thoại : 0915653363
 Email : hoangkiensopoka@gmail.com