Bắc Giang

Nhà phân phối Đông Bắc
 Địa chỉ : Xương Giang, TP Bắc Giang, Bắc Giang
 Điện thoại: 0387980060