Bắc Giang

Nhà phân phối  Thái Hưng –
 Địa chỉ : Số 152, kiot chợ Song Mai, km 4 Song Mai, Tp Bắc Giang
 Email : thanguyen368@gmail.com