Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng phân phối SOCAL miền Nam – Công Ty TNHH SOCAL

 Địa chỉ : 141 Lê Lợi, phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

 Điện thoại : 0907112589