Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng phân phối SOCAL miền Nam – Công Ty TNHH SOCAL

 Địa chỉ : 141 Lê Lợi, phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

 Điện thoại : 0907112589
Nhà phân phối  Lương Hưng
 Địa chỉ : 86 Lê Cao Lãng, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại : 0973859851