Hải Dương

Nhà phân phối Trần Minh Khánh – Hải Dương

 Địa chỉ : Thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

 Điện thoại : 0966986368
 Email : binhminhthietbidien2015@gmail.com