Quảng Trị

Nhà phân phối Ngọc Bích – Quảng Trị
 Địa chỉ : KP1 phường 3 Đông Hà, Quảng Trị,
 Điện thoại : 0945285123
 Email : chanhchinh1981@gmail.com