Hòa Bình

Nhà phân phối Minh Hoàng – Hòa Bình
 Địa chỉ : Số nhà 896, Tổ 7, Phường Thái Bình, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
 Điện thoại : 0968106162
 Email : thietbiminhhoanghb@gmail.com