Hòa Bình

Nhà phân phối Minh Hoàng – Hòa Bình
 Địa chỉ : Tại nhà số tổ 14 phường Thái Bình, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
 Điện thoại : 0968106162
 Email : thietbiminhhoanghb@gmail.com