Nghệ An

1. Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gia Trần
 Địa chỉ : Số 248, đường phạm Hông Thái, khối 1, Phương Vĩnh Tân, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
 Điện thoại : 0982725826
 Email : congtygiatrannghean@gmail.com
2. Nhà Phân Phối Hoàng Bảo Nghệ An
 Địa chỉ : Xóm Phú Thành, Xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa
 Điện thoại : 0961188908
 Email : Hoangbao122010@gmail.com
3. NPP Tuấn Bưởi – Công ty TNHH MTV Xây Dựng Và Thương Mại Lê Phan Gia
Địa chỉ: Khu đô thị Cầu Dâu, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An
Điện thoại: 0339272343-0916164648