Đà Nẵng

1. Tổng thầu Tomaco – Công ty TNHH thiết bị & chiếu sáng Tomaco Việt Nam
 Địa chỉ : 62 Nguyễn Thị Bảy, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 Điện thoại : 0913734412/0906271556
2. Nhà phân phối Nano 502
 Địa chỉ : 46 Bùi Tấn Diên, TP Đà Nẵng
 Điện thoại : 0939012393