Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO LIÊN – Đà Nẵng
 Địa chỉ : 243 Lê Đại Hành, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà NẴng, Việt Nam
 Điện thoại : 02363634279
 Email : baoliendn@yahoo.com.vn