Hưng Yên

Nhà phân phối Nhật Dương

 Địa chỉ : Đội 2, An Chiểu II, xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

 Điện thoại : 0829176860

 Email : hoangquochuy2023@gmail.com