Wind Turbine Pole

Đặc điểm

Thân cột được hàn từ các tấm thép lớn có bề dày đến 60 mm

Ứng dụng

Được sử dụng làm thân trụ cho tuabin gió

Description

Description

Diameter minimum : 2500 mm 

Diameter maximum: 8000 mm

Weld thickness: Tối đa 125 mm 

High: 80 m, 90 m, 100 m, 120 m 

Number of segments per tower: 5 hoặc 6 + nền móng

Taper: 3 ° 

Material: S 355  

Tube segment width: 2500-8000 mm 

Maximum sizw of steel plates: 16m×4m

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wind Turbine Pole”