Đèn tròn – Cao cấp (Thân kín)

Đèn tròn – Cao cấp (Thân nhôm)

Đèn tròn – Phổ thông

Đèn tròn – Siêu sáng hạng A

Đèn tròn – Xuất khẩu

Đèn tròn -Xuất khẩu (Thân kín cao cấp)