Bộ 1 công tắc 16A, 1 đèn báo đỏ, 1 ổ cắm 2 chấu 16A – V06

Bộ 1 công tắc 16A, 1 đèn báo đỏ, 1 ổ cắm 2 chấu 16A – V06

Bộ 1 ổ cắm 3 chấu đa năng size M 16A- V056

Bộ 2 ổ cắm 2 chấu size S 16A- V06