MSP WH768-1B Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A

MSP WH768-1A Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A

MSP WH768-2A Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A

MSP WH768-2B Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A

MSP WH768-3B Bộ công tắc ba 1 chiều 16A

MSP WH768-CM Bộ chiết áp đèn

MSP WH768-5P Bộ thiết bị ổ cắm 2 chấu + 1 ổ cắm đa năng

MSP WH768-4P Bộ ổ cắm đôi 2 chấu

MSP WH768-TV-TEL Bộ ổ cắm TV + điện thoại

MSP WH768-TV-PC Bộ ổ cắm TV + Máy tính

MSP WH768-13M-2USB Bộ thiết bị 1 ổ cắm 3 chấu có công tắc + 2 ổ cắm usb

MSP WH768-TS Bộ chiết áp quạt