kênh phân phối vonta
Hình ảnh

KÊNH PHÂN PHỐI VONTA TA GẶP MẶT ĐẦU NĂM 2021

Ngày 5-6/8/2021, kênh phân phối VONTA đã có buổi gặp mặt, trao đổi và tổng kết tình hình kinh doanh 2 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, VONTA đã có những định hướng phát triển và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng 03 này.
Với sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo cùng sự thiện chiến, quyết tâm của các đơn vị phân phối, chắc chắn trong thời gian tới kênh phân phối VONTA sẽ có sự bùng nổ về doanh thu.
Cùng nhìn ngắm lại những hình ảnh đẹp trong buổi gặp mặt vừa qua!

Để lại 1 bình luật