Thanh Hóa

Nhà phân phối Liêu Hà
 Địa chỉ : Lô số 18 MBQH số 103, P Nam Ngạn, TP Thanh Hóa
 Điện thoại : 1205917426
 Email : levanlieu1969@gmail.com

Nhà phân phối Hưng Nhàn
 Địa chỉ : Lô B223 – MB08, phường Nam Ngặn, TP Thanh Hóa
 Điện thoại : 0975899846
 Email : rannhansopoka@gmail.com