Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Tổng thầu Phan Nguyễn – Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Và Phân Phối Phan Nguyễn

 Địa chỉ : 209 Võ Thành Trang, Phường 11 , Quận Tân Bình , TP Hồ Chí Minh

 Điện thoại : 0913778616
 Email :
2. Nhà phân phối  Lương Hưng
 Địa chỉ : 86 Lê Cao Lãng, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại : 0973859851
 Email :