Lạng Sơn

Thành Chanh – Lạng Sơn
 Địa chỉ : Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
 Điện thoại : 0974826584
 Email : camthuhai10061987@gmail.com