Đà Nẵng

Công ty cổ phần Bảo Liên
 Địa chỉ :243 Lê Đại Hành, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
 Điện thoại : 02363634279
 Email : baoliendn@yahoo.com.vn