Tin thị trường

Lưu ý khi mua và sử dụng thiết bị điện

Để các thiết bị điện sử dụng trong gia đình phát huy hiệu quả, bạn cần lưu ý một số điểm như sau:

Điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 với mục tiêu...

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo: Kỳ vọng lớn

Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê...

Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh: Kinh nghiệm từ Đức

Sáng 8/12, Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức hội thảo: Kinh nghiệm cải cách thị trường điện...

Giữa năm 2017 sẽ có Thông tư về thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo về Xây dựng quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức...

Tháng 6/2017 sẽ hoàn thành các quy định về thị trường bán buôn điện

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo "Xây dựng quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh".