Tin tức

Ống luồn dây cáp, dây điện, thang máng cáp, tủ điện

Tủ rack

Tủ rack

Tủ rack được thiết kế đặc biệt để chứa máy tính, các thiết bị mạng, máy chủ và các patch panel. Tủ rack được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin liên quan đến máy tính. Mục đích chính của việc sử dụng tủ rack là bảo quản, lưu trữ và quản lý phần cứng của hệ thống thông tin.

Thông tin chi tiết

Tủ rack được thiết kế đặc biệt để chứa máy tính, các thiết bị mạng, máy chủ và các patch panel. Tủ rack được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin liên quan đến máy tính. Mục đích chính của việc sử dụng tủ rack là bảo quản, lưu trữ và quản lý phần cứng của hệ thống thông tin.

Sản phẩm khác