CÔNG TY TNHH VONTA VIỆT NAM

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà Hỗn Hợp Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Nhà máy: Km 35 - Quốc lộ số 3, xã Thuận Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0982 110 750 - 0962 191 897

Website: www.vonta.com.vn - Email: info@vonta.com.vn