Tin tức

Các loại cột thép

Cột điện gió

Cột điện gió

Được sử dụng làm thân trụ cho Tuabin gió, cấu trúc thân cột được hàn từ các tấm thép lớn có bề dày đến 60 mm

Thông tin chi tiết

Được sử dụng làm thân trụ cho Tuabin gió, cấu trúc thân cột được hàn từ các tấm thép lớn có bề dày đến 60 mm

- Đường kính tối thiểu: 2500 mm

- Đường kính tối đa: 8000 mm

- Độ dầy mối hàn ống:  Tối đa 125mm

- Chiều cao tháp: 80m, 90m, 100m, 120m

- Số phân đoạn mỗi tháp: 5 hoặc  6 + nền móng

- Độ côn: 3°

- Vật liệu: S 355

- Chiều rộng phân đoạn ống: 2500 - 8000mm

- Kích thước tối đa của thép tấm: 16m x 4m

Sản phẩm khác