Tin tức

Các loại cột thép

Cột đèn trang trí sân vườn

Cột đèn trang trí sân vườn

Phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế cột như EN:40; TR No.07... Tính toán phân tích thiết kế được hỗ trợ bởi phần mềm chuyên dụng.

Thông tin chi tiết

Thiết kế thân cột

Phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế cột như EN:40; TR No.07... Tính toán phân tích thiết kế được hỗ trợ bởi phần mềm chuyên dụng.

Ứng dụng

Trang trí sân vườn gia đình, khách sạn, nhà hàng..

Sản phẩm khác